דוגמאות לקורות חיים באנגלית (לענף ה-הייטק) שנכתבו על ידי מומחי משאבי אנוש.
ניתן להתרשם איך נכתבים קורות חיים באנגלית ואת הפורמט נכון.